บัญชีข้อมูล

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

รหัสชุดข้อมูล
ชื่อชุดข้อมูลLink 
gojumao03_0101แผนการดำเนินงาน การพัฒนาฐานการเรียนรู้กลางแจ้ง โซนนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเปิดดู
gojumao03_0201ฐานการเรียนรู้กลางแจ้ง โซนนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เปิดดู
gojumao03_0202องค์ความรู้ในแต่ละฐานการเรียนรู้กลางแจ้ง โซนนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เปิดดู
gojumao03_0203ข้อมูลองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรในแต่ละฐานการเรียนรู้กลางแจ้ง โซนนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเปิดดู
gojumao03_0301สถิติผู้เข้าเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้กลางแจ้ง            
โซนนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
เปิดดู
gojumao03_0302สถิติผลผลิตในแต่ละฐานการเรียนรู้กลางแจ้ง              
โซนนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
เปิดดู
gojumao03_0303สถิติการสร้างรายได้ในแต่ละฐานการเรียนรู้กลางแจ้ง โซนนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเปิดดู
gojumao03_0304สถิติผู้เข้าชมรายการเกษตรออนไลน์ By พิพิธภัณฑ์เกษตรฯเปิดดู

เข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน คลิกเลย : https://wisdomking.gdcatalog.go.th