WISDOM FARM เส้นทางสืบสาน รักษา ต่อยอด อีกหนึ่งพื้นที่แห่งการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำการเกษตร เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมเรียนรู้ โดยพบกับ สะพานไม้ไผ่กลางทุ่งนา ซึ่งทอดยาวไปบนท้องทุ่งเขียวชอุ่ม พร้อมศาลา และจุดพักถ่ายรูปตลอดเส้นทาง ,Wisdom Cafe ร้านจำหน่ายกาแฟอินทรีย์ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ในบรรยากาศสบายๆ ท่ามกลางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังรวมถึง พื้นที่จำหน่ายสินค้าและอาหารแปรรูป สินค้าชุมชน ในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตลอดทั้งเดือน

แชะ แชร์ ถ่ายภาพกับมุมโปรดสุดประทับ ชมความน่ารักของสัตว์ในวิถีเกษตร สัมผัสเสน่ห์ของวิถีเกษตรไทย สะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่อ และประเพณี กับโซนบ้านเรือนไทย 4 ภาค ตื่นตา ตื่นใจ ชมเรือขุด รข.1 เรือขุดในสมัยรัชกาลที่ 5 พร้อมจุดชมวิวแบบ Exculsive