WISDOM KING FARM : เส้นทางสืบสาน รักษา ต่อยอด


WISDOM KING FARM เส้นทางสืบสาน รักษา ต่อยอด พื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตร : สืบสาน รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดการพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล ร่วมสัมผัสกลิ่นอายแห่งท้องทุ่ง ชมสัตว์ในวิถีเกษตรที่ Mini zoo เดินชิลล์ถ่ายภาพบนสะพานไม้ไผ่กลางทุ่งนา และพักดื่มกาแฟอินทรีย์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ที่ Wisdomking Café

แชะ แชร์ ถ่ายภาพกับมุมโปรดสุดประทับ ชมความน่ารักของสัตว์ในวิถีเกษตร สัมผัสเสน่ห์ของวิถีเกษตรไทย สะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่อ และประเพณี กับโซนบ้านเรือนไทย 4 ภาค ตื่นตา ตื่นใจ ชมเรือขุด รข.1 เรือขุดในสมัยรัชกาลที่ 5 พร้อมจุดชมวิวแบบ Exculsive