img

อาหารและเครื่องดื่ม

บริการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ สำหรับหมู่คณะ และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางพิพิธภัณฑ์ฯมีหลากหลายราคา หลากหลายเมนูให้เลือก

ประเภทอาหารจานเดียว

ราคา

หมายเหตุ

อาหารเช้า ข้าวต้ม หมู ไก่ ปลา ทะเล, ต้มเลือดหมู50 บาทต่อ 1 คน
อาหารเช้า+ กาแฟ + ขนมปัง80 บาทต่อ 1 คน
อาหารจานเดียวกับข้าว 1 อย่าง35 บาทต่อ 1 คน
อาหารจานเดียวกับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว45 บาทต่อ 1 คน
อาหารจานเดียวกับข้าว 2 อย่าง50 บาทต่อ 1 คน

ประเภทอาหารบุฟเฟต์

ราคา

หมายเหตุ

กับข้าว 3 อย่าง100 บาทต่อ 1 คน (ขั้นต่ำ 30 คน กรณีไม่ถึง 30 คน เหมารวมที่ 30 คน)
กับข้าว 3 อย่าง + ผลไม้หรือขนมหวาน120 บาทต่อ 1 คน (ขั้นต่ำ 30 คน กรณีไม่ถึง 30 คน เหมารวมที่ 30 คน)
กับข้าว 4 อย่าง + ผลไม้หรือขนมหวาน150 บาทต่อ 1 คน (ขั้นต่ำ 30 คน กรณีไม่ถึง 30 คน เหมารวมที่ 30 คน)
กับข้าว 5 อย่าง + ผลไม้หรือขนมหวาน180 บาทต่อ 1 คน (ขั้นต่ำ 30 คน กรณีไม่ถึง 30 คน เหมารวมที่ 30 คน)
กับข้าว 6 อย่าง + ผลไม้หรือขนมหวาน200 บาทต่อ 1 คน (ขั้นต่ำ 30 คน กรณีไม่ถึง 30 คน เหมารวมที่ 30 คน)
กับข้าว 7 อย่าง + ผลไม้หรือขนมหวาน250 บาทต่อ 1 คน (ขั้นต่ำ 30 คน กรณีไม่ถึง 30 คน เหมารวมที่ 30 คน)

ประเภทอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ราคา

หมายเหตุ

ขนมไทย + น้ำสมุนไพร35 บาทต่อ 1 คน
ขนมไทย + ชา,กาแฟ,โอวัลติน40 บาทต่อ 1 คน
เบเกอรี่ + ชา, กาแฟ, โอวัลติน50 บาทต่อ 1 คน
เครื่องดื่ม (น้ำสมุนไพร)10 บาทต่อ 1 คน
SNACK BOX50 บาทต่อ 1 คน

หมายเหตุ :1) อาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ ลูกค้าสามารถเลือกเป็นผลไม้ตามฤดูกาล หรือขนมหวานได้ 1 อย่าง
 2) ถ้าลูกค้าต้องการให้นำอาหารขึ้นโต๊ะ สำหรับแขก VIP กรุณาแจ้งล่วงหน้า
 3) ราคาอัตราค่าอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม