img

อาหาร กิน อยู่ ดี

จำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ มีเมนูหลากหลาย ใหม่สดจากแปลงของพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทุกวัน และผลผลิตเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์คุณภาพ เปิดวันอังคาร – วันอาทิตย์

เวลา 08.00 – 17.00 น. สอบถามรายละเอียด โทร 081-567-2806