img

กิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์

วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวร่วมสร้างความสุขและประสบการณ์ให้ลูกหลานผ่านการเรียนรู้ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 
ปั่นจักรยานตะลุยแปลงเกษตรลงทะเบียน
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567
ปั่นจักรยานตะลุยแปลงเกษตรลงทะเบียน