img

กิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์

วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวร่วมสร้างความสุขและประสบการณ์ให้ลูกหลานผ่านการเรียนรู้ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 
สบู่ธรรมชาติลงทะเบียน
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567
สบู่ธรรมชาติลงทะเบียน
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 
ไอศกรีมกะทิลงทะเบียน
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567
ไอศกรีมกะทิลงทะเบียน