img

กิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์

วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวร่วมสร้างความสุขและประสบการณ์ให้ลูกหลานผ่านการเรียนรู้ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565
ปรุงดิน ก่อนปลูกผักลงทะเบียน
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
ก้อนเห็ดนานาชนิดลงทะเบียน
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565
ของเล่นวิถีธรรมชาติลงทะเบียน
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565
เพาะเมล็ด โยนข้าว ดำนาลงทะเบียน