img

กิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์

วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวร่วมสร้างความสุขและประสบการณ์ให้ลูกหลานผ่านการเรียนรู้ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ


วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566
โยนกล้า ดำนา เล่นโคลนลงทะเบียน
วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566
ป้อนอาหารสัตว์ เก็บไข่ไก่ไข่เป็ดลงทะเบียน
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566
ปลูกผัก ปลูกต้นไม้ลงทะเบียน
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566
เหยียบย่ำ ป้อนก้อนดินลงทะเบียน
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566
ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติลงทะเบียน
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566
ดำนา ปลูกข้าวลงทะเบียน