img

พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร

     พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร มาดูพาวิเลี่ยน ริมถนนพหลโยธิน เรียนรู้การเดินตามรอยพ่อผ่านสื่อเทคโนโลยีทันสมัย เชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ร้านกินอยู่ดี


    จำหน่ายอาหารสุขภาพ และร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ของใช้คุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และ MADO Cafe กาแฟอินทรีย์เครื่องดื่มสุขภาพภาพ 360 องศา