ห้องประชุม

มีบริการห้องประชุม ห้องอบรมสัมมนา หรือจัดกิจกรรมต่างๆ หลากหลายขนาด ตกแต่งอย่างสวยงาม ทันสมัย บรรยากาศธรรมชาติ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-529-2212

ห้องประชุม-สัมมนาจำนวนคนอัตรา/วันอัตรา/ครึ่งวันอัตรา/ชม. นอกเวลาหมายเหตุ
ห้องพระคุณพ่อ50 คน8,000 บาท5,000 บาท1,000 บาท 
ศาลาเพียงดิน150 คน5,000 บาท3,000 บาท1,000 บาท 
ห้องประชุมอาคารอำนวยการพิพิธภัณฑ์ ชั้น 2 (ห้องประชุมศาสตร์พระราชา)400-700 คน25,000 บาท-- 
ห้องประชุมอาคารอำนวยการพิพิธภัณฑ์ ชั้น 3(ห้องประชุมตามรอยพ่อ)150-288 คน12,000 บาท-- 
ห้องประชุมอาคารอำนวยการพิพิธภัณฑ์ ชั้น 3 (ห้องประชุมพอเพียง)30-50 คน5,000 บาท-- 

ห้องพระคุณพ่อ

ศาลาเพียงดิน

ห้องประชุมอาคารอำนวยการพิพิธภัณฑ์ ชั้น 2 (ห้องประชุมศาสตร์พระราชา)

ห้องประชุมอาคารอำนวยการพิพิธภัณฑ์ ชั้น 3 (ห้องประชุมตามรอยพ่อ)

ห้องประชุมอาคารอำนวยการพิพิธภัณฑ์ ชั้น 3 (ห้องประชุมพอเพียง)