ร้านสดชื่น ชื่นใจ สดใส : หลากหลายด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ 
                                                      สดชื่น :  ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ขนม อาหารว่าง จุดรวมพล เตรียมความพร้อมก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร
                                                 ชื่นใจ :  ร้านจำหน่ายกาแฟอินทรีย์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผลผลิตปลอดภัยจากพิพิธภัณฑ์ และเมนูเพื่อสุขภาพอื่นๆ อีกมากมาย 
                                                 สดใส :  ร้านจำหน่ายของที่ระลึก หนังสือองค์ความรู้ด้านเกษตร ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายจากธรรมชาติ และผลผลิตจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ