ร้านสดชื่น : ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ขนม ไอศกรีม อาหารว่าง จุดรวมพล เตรียมความพร้อมก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร

ร้านชื่นใจ : ร้านจำหน่ายกาแฟอินทรีย์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผลผลิตปลอดภัยจากพิพิธภัณฑ์ และเมนูเพื่อสุขภาพอื่นๆ อีกมากมายร้านสดใส : ร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกสินค้าอัตลักษณ์ พกฉ.หนังสือองค์ความรู้ด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เวชสำอาง สินค้าแปรรูป ผลิตภัณฑ์ แปรรูป จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ การเกษตรฯ ทั่วประเทศ