img
  • img

ทองดอกบวบ

  • ทองดอกบวบ
  • Pseuderanthemum reticulatum (Hook. f.) Radlk.

  • ACANTHACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

  • เป็นไม้พุ่ม สูงไม่เกิน 2 เมตร ลำต้นเปราะบางหักง่าย ชอบแสงแดดจัด ชอบน้ำปานกลาง

  • ใบเป็นใบเดียว ออกตรงข้าม ใบมีลวดลายสีเขียวปนขาว

  • ดอกสีขาว มีลักษณะเป็นหลอดตรงกลางมีจุดประสีม่วง ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ

  • นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ หรือเป็นไม้ตัดดอกสำหรับบูชาพระ

รายการที่คล้ายกัน