img
  • img

ปีป

  • ปีป
  • เต็กตองโพ่ กาซะลอง กาสะลอง กาดสะลอง กาสะลองคำ ก้องกลางดง กางของ
  • Millingtonia hortensis L.f.

  • BIGNONIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

  • เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลำต้นตรง สูงประมาณ 5-10 เมตร เปลือกต้นเป็นสีเทาเข้มแตกเป็นร่องลึก มีช่องอากาศ รากเกิดเป็นหน่อ เจริญเป็นต้นใหม่ได้ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด หรือต้นอ่อนจากรากรอบๆต้นแม่

  • ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้น กว้างประมาณ 13-20 เซนติเมตร ยาวประมาณ 16-26 เซนติเมตร ก้านใบยาว 3.5-6 เซนติเมตร ที่ตัวใบจะประกอบไปด้วยแกนกลาง ยาวประมาณ 13-19 เซนติเมตร มีใบย่อย 4-6 คู่ กว้างประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4-5 เซนติเมตร ลักษณะใบมีรูปร่างคล้ายรูปหอกแกมรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบเป็นรูปลิ่ม ขอบใบหยักเป็นซี่หยาบๆ เนื้อใบเกลี้ยงบางคล้ายกับกระดาษ

  • ดอกเป็นช่อกระจุกแยกแขนง ยาวประมาณ 10-25 เซนติเมตร ดอกย่อยประกอบไปด้วยกลีบเลี้ยงสีเขียว ดอกมีกลิ่นหอม กว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6-10 เซนติเมตร เชื่อกันเป็นหลอดปากแตร แยกออกเป็น 3 หรือ 5 แฉก รูปขอบขนาน 2 แฉกล่างค่อนข้างแหลม ดอกปีปจะออกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม

  • ผลมีลักษณะเป็นผลแห้งแตก ผลแบนยาว ขอบขนาน มีเนื้อและเมล็ดจำนวนมาก เป็นแผ่นบางมีปีก

  • ดอก บำรุงกำลัง บำรุงโลหิต รักษาไซนัสอักเสบ รักษาริดสีดวงจมูก หอบหืด หอบเหนื่อย แก้ลม ราก ช่วยบำรุงปอด รักษาวัณโรค รักษาปอดพิการ ใบ ใช้มวนเป็นบุหรี่สูบแทนฝิ่น ช่วยขยายหลอดลมและรักษาอาการหอบหืดได้

รายการที่คล้ายกัน