img
 • img

มะดูก

 • มะดูก
 • ยายปลวก ไม้มะดูก บั๊กโค้ก
 • Siphonodon celastrineus

 • CELASTRACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

 • เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ ลำต้นมีความสูงได้ประมาณ 20-35 เมตร แตกกิ่งก้านทึบ เรือนยอดกลมทึบ เปลือกต้นเป็นสีเทาอมดำ แตกเป็นร่องตามยาว

 • ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน ลักษณะของใบเป็นรูปค่อนข้างรีหรือรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบสอบเข้าหากัน ขอบใบเป็นหยักหรือจักเป็นซี่ฟันตื้นๆ ใบกว้างประมาณ 1-3.5 นิ้ว และยาวประมาณ 1.5-9 นิ้ว แผ่นใบค่อนข้างหนาคล้ายแผ่นหนัง

 • ดอกออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบ มีประมาณ 2-3 ดอก ก้านช่อดอกยาวประมาณ 0.5-1.5 เซนติเมตร ส่วนก้านดอกย่อยยาวประมาณ 5-11 มิลลิเมตร ดอกเป็นสีขาวนวลหรือสีเหลืองอมส้ม กลีบดอกเป็นรูปไข่หรือรูปรี มี 5 กลีบ ซ้อนทับกัน ออกดอกประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน

 • ภายในมีเมล็ดรูปไข่หลายเมล็ด

 • ผลมีลักษณะเป็นรูปกลมหรือรูปรี ผลมีขนาดกว้างประมาณ 1-2.5 นิ้ว และยาวประมาณ 1.5-3 นิ้ว ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อแก่หรือสุกเต็มที่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลือง  เป็นผลในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์

 • รากมีรสมันเมา ใช้รับประทานเป็นยาบำรุงกระดูก ดับพิษในกระดูก รักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน แก้ประดง น้ำเหลืองเสีย แก้เส้นเอ็นพิการ

รายการที่คล้ายกัน