img
  • img

มะเดื่อปล้อง

  • มะเดื่อปล้อง
  • เดื่อสาย เดื่อปล้อง เดื่อป่อง
  • Ficus hispida L.f.

  • MORACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

  • เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลางหรือใหญ่ มีความสูงของต้นประมาณ 10 เมตร หรืออาจสูงได้ถึง 12 เมตร ลำต้นตั้งตรง เปลือกลำต้นเรียบหนาสีน้ำตาลหรือเทาปนดำ ตามลำต้นมีรอยเป็นข้อปล้องห่างๆ

  • ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ลักษณะของใบเป็นรูปรียาว รูปไข่แกมขอบขนาน หรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ปลายใบมนมีติ่งแหลม โคนใบมน

  • ออกดอกเป็นช่อ โดยออกตามลำต้นและกิ่ง อาจพบออกตามโคนต้น หรือพบได้บ้างตามซอกใบ ดอกย่อยมีขนาดเล็กอัดกันแน่น ดอกอ่อนเป็นสีเขียว ดอกแก่เป็นสีเหลือง ดอกเป็นแบบแยกเพศแต่อยู่ในช่อเดียวกัน

  • เป็นรูปทรงกลมออกแป้น รูปลูกข่าง แคบที่ฐาน ก้นผลมีรอยบุ๋ม มีเส้นสัน 7-9 เส้น แผ่รอบๆจากยอด มีขนอ่อนนุ่ม และมีเกล็ดปกคลุมแบบห่างๆ ออกผลติดเป็นกลุ่มแน่นประมาณ 10-15 ผล ผลมีขนาดประมาณ 2.5-4 เซนติเมตร ติดผลช่วงประมาณเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม

  • ผล มีรสขม เป็นยาเย็น ช่วยรักษาโรคโลหิตจาง แก้ไข้จับสั่น เปลือกต้น เป็นยาบำรุง ราก ลำต้น เหง้า นำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้หวัด

รายการที่คล้ายกัน