img
 • img
 • img
 • img

ยางนา

 • ยางนา
 • ยางกุง ยางควาย ชันนา ยางตัง ยางขาว ยางแม่น้ำ ยางหยวก ยางใต้ ยางเนิน ยาง
 • Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don

 • DIPTEROCARPACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

 • เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบหรือผลัดใบในระยะสั้น สูงได้ถึง 50 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ โคนต้นเป็นพูพอน ลำต้นเปลาตรง เปลือกต้นเกลี้ยงเป็นสีเทาอ่อน หลุดลอกออกเป็นชิ้นกลม ๆ เนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลแดง เสี้ยนตรง เนื้อหยาบ ตามกิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนและรอยแผลใบชัด

 • ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนสลับ ใบเป็นรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปลายใบสอบทู่ โคนใบกว้าง ส่วนขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 6-14 เซนติเมตร ยาวประมาณ 12.5-25 เซนติเมตร เนื้อใบหนาและเหนียว ย่นเป็นลอน แผ่นใบมีขนปกคลุม ใบอ่อนมีขนสีเทา ใบแก่เกลี้ยงหรือเกือบเกลี้ยง มีหูใบขนาดใหญ่

 • ดอกออกรวมกันเป็นช่อสั้น ๆ แบบช่อกระจะ ออกตามง่ามใบและปลายกิ่ง ดอกมีขนาดประมาณ 4 เซนติเมตร มีสีขมพูอ่อน ช่อละ 4-5 ดอก ดอกขนาดใหญ่เรียงตัวกันหลวม ๆ กลีบดอกมี 5 กลีบ กลีบดอกเป็นรูปขอบขนาน ปลายกลีบมนและบิดเวียน โคนกลีบดอกชิดกัน กลีบเลี้ยงที่โคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกออกเป็น 5 แฉก ออกดอกประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน

 • เมล็ดมีขนสั้น นุ่ม ปลายมีติ่งแหลม

 • ผลเป็นแผลแห้ง ลักษณะเป็นรูปกระสวย มีหลอดกลีบเลี้ยงหุ้มผลมิด ยาวประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร มีปีกขนาดใหญ่พัฒนามาจากกลีบเลี้ยง 2 อัน มีสีแดงอมชมพู กว้างประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 11-15 เซนติเมตร เมื่อสุกจะเป็นสีน้ำตาล เส้นปีกตามยาวมี 3 เส้น ภายในผลมี 1 เมล็ด  ติดผลในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม

 • บำรุงร่างกาย ฟอกเลือด บำรุงโลหิต แก้ตับอักเสบ แก้ฟันผุ เป็นยาสมานแผล ห้ามหนอง  น้ำมันยางจากต้นสามารถนำมายาแนวกันรั่ว และเนื้อไม้นำมาใช้ในการก่อสร้าง

รายการที่คล้ายกัน