img
  • img

เล็บมือนาง

  • เล็บมือนาง
  • อ้อยช้าง แสมแดง เล็บนาว มะจีมั่ง จ๊ามัง จะมั่ง นิ้วมือพระนารายณ์ ไท้หม่อง วะดอนิ่ง อะดอนิ่ง เล็บมือนางต้น
  • Combretum indicum (L.) DeFilipps

  • COMBRETACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

  • เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งขนาดกลาง เลื้อยพาดพันไปกับต้นไม้อื่น ยาวประมาณ 5-7 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มหนาทึบ เถาอ่อนเป็นสีเขียว ตามลำต้นและเถาอ่อนมีขนสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอมเทาปกคลุม ต้นแก่ผิวเกลี้ยง เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลปนแดง มีหนามเล็กน้อย

  • ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ ใบเป็นรูปมนขอบขนานหรือรูปใบหอก ปลายใบแหลมหรือมนและมีติ่งแหลม โคนใบจักเว้าเข้าเล็กน้อย ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่น แผ่นใบเป็นสีเขียว เนื้อบาง ท้องใบมีขนปกคลุมเป็นจำนวนมาก ใบอ่อนสีเขียวอมแดง เนื้อใบค่อนข้างเหนียว

  • ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ ปลายกิ่ง หรือยอดของลำต้น หนึ่งช่อมีดอกประมาณ 10-20 ดอก เมื่อดอกบานจะเป็นสีขาวหรือชมพูอ่อน เมื่อบานเต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้ม ดอกย่อยจะทยอยบาน เมื่อใกล้โรยจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ดอกมีกลิ่นหอมแรง

  • ผลเป็นผลแห้งแข็ง เป็นรูปกระสวย มีสัน 5 สันตามยาว ผลสุกเป็นสีน้ำตาลอมสีดำ ภายในผลมี 1 เมล็ด

  • เป็นยาสุขุม บำรุงธาตุ ช่วยให้เจริญอาหาร แก้ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ แก้ไข้ แก้ไอ เป็นยาระบาย แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ขับพยาธิ

รายการที่คล้ายกัน