พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดอบรมเข้มข้น หลักสูตร ปลูกผักครบวงจร และหลักสูตร เกษตรอัจฉริยะ Smart Farm IOT

25 ก.พ. 67 35

        วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดอบรมเข้มข้นแบบมืออาชีพ ในหลักสูตร "ปลูกผักครบวงจร" และหลักสูตร "เกษตรอัจฉริยะ Smart Farm IOT" ให้กับประชาชนที่สนใจเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเอง และการต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืน โดยตลอดทั้งวันผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการทุกขั้นตอน ด้วยตนเอง โดยมีวิทยากรเจ้าของหลักสูตรเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และแนะนำเคล็ดลับต่างๆ ให้กับผู้อบรมอย่างใกล้ชิด เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงกระบวนการต่างๆ อย่างชัดเจนและถูกต้อง เพราะพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ คาดหวังให้ผู้เข้าอบรมทุกคนได้รับประโยชน์จากมาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้อย่างสูงสุด และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

        สอบถามรายละเอียด 02-529-2212 094-649-2333 087-359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum