สานต่อ รักษ์พอเพียง

3 ก.พ. 61 7

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "สานต่อ รักษ์พอเพียง" วันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนคร) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สอบถามโทร 02-529-2212-13 ,087-359-7171,094-6492333