สืบทอดพระราชปณิธาน กษัตริย์เกษตร ไปกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

2 พ.ค. 67 22

        วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้อนรับคณะจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพฯ เช้าร่วมเรียนรู้พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ไปกับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตร “สืบทอดพระราชปณิธาน กษัตริย์เกษตร” โดยทางคณะเข้าชมและเรียนรู้พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ด้านการเกษตร พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงงานหนัก เพื่อแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรของพสกนิกรชาวไทย ผ่านการจัดการดิน น้ำ ป่า คน ซึ่งเป็นปัจจัยของการเกษตร เพราะการเกษตรเป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทย ผ่านนิทรรศการในหลวงรักเรา พร้อมเข้าชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา และร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด รากฐานแห่งความมั่นคง

        หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event สอบถามรายละเอียด 02-529-2212 094-649-2333 087-359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum