เรียนรู้ตามรอยพ่อ กับหลากหลายคณะ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

24 เม.ย. 67 10

        วันที่ 24 เมษายน 2567 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดพื้นที่การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในอาคารและฐานกิจกรรมกลางแจ้ง ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี จ.ปทุมธานี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี กรุงเทพฯ และโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ กรุงเทพฯ เข้าเรียนรู้แนวคิดการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยแต่ละโรงเรียนได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรที่แตกต่างกันออกไป อาทิ

        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี จ.ปทุมธานี เลือกเรียนรู้ในหลักสูตร "ตามรอยพ่อ" โดยเลือกผจญภัยไปในพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร เพื่อศึกษาระบบนิเวศของป่ากลางวัน และป่ากลางคืน ปลูกจิตสำนึกของการอนุรักษ์ พร้อมรับชมภาพยนตร์ 3 มิติ ในเรื่องเมล็ดสุดท้าย ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด กิจกรรมเชือกเจ้าปัญญา ที่จะพาทุกคนไปร่วมแก้ปัญหาร่วมกัน

        โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี กทม. เรียนรู้ในหลักสูตร "ตามรอยพ่อ" เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเกษตรไปใน โซน มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอนาคต พร้อมรับชมภาพยนตร์ 3 มิติเรื่องเมล็ดสุดท้าย และปิดท้ายกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด แม่น้ำรวมใจ

        และโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ กทม. เรียนรู้ในหลักสูตร "เกษตรสร้างสรรค์" ฐานการเรียนรู้กลางแจ้ง เกษตรพอเพียงเมือง เรียนรู้เรื่องของการใช้พื้นที่จำกัดในการทำเกษตร พร้อมลงมือปฏิบัติการปลูกผักบนพื้นปูน ปิดท้ายด้วยการรับชมภาพยนตร์ แอนิเมชัน 3 มิติ

    หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event  สอบถามรายละเอียด 02-529-2212   094-649-2333 087-359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/ InstagramID: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum