เรียนรู้แบบพอดีพอเพียง ไปกับชาวครุศาสตร์ จุฬาฯ

3 ก.พ. 67 17

        วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ต้อนรับน้องๆและอาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ เข้าร่วมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปกับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตร “พอดีพอเพียง” ที่ใช้ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง เริ่มกิจกรรมการเรียนรู้การทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสู่การประยุกต์ใช้ ผ่านการเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งในฐานการเรียนรู้ 1 ไร่พอเพียง เรียนรู้การจัดสรรพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด และฐานการเรียนรู้บ้านดินบ้านฟาง การพึ่งพาตนเองในรูปแบบที่อยู่อาศัย ต่อด้วยลงมือปฏิบัติการทำนาดำและนาโยนกล้า นอกจากนี้น้องๆยังได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมและพิพิธภัณฑ์ ในหลวงรักเรา ได้เห็นถึงพระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร ปิดท้ายความสนุกไปกับภาพยนตร์ 3 มิติ ก่อนเดินทางกลับ

        หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event สอบถามรายละเอียด 094-649-2333 087-359-7171 02-529-2212 หรือ www.wisdomking.or.th facebook: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum