เรียนรู้แบบเกษตรสร้างสรรค์ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

28 มี.ค. 67 17

        วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 67 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้อนรับคณะจากโรงเรียนอนุบาลผลิใบ จ.กรุงเทพฯ และสำนักนโยบายและแผนกลาโหม จ.กรุงเทพฯ เข้าเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร กันที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี โดยทั้ง 2 หน่วยงานได้เข้าร่วมเรียนรู้การทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงผ่านพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกษตรตามรอยพ่อ ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การลงมือปฏิบัติ โดยน้องๆอนุบาลโรงเรียนอนุบาลผลิใบ เลือกการทำนาดำและนาโยนกล้า สนุกสนานที่ได้ทดลองเป็นเกษตรกรตัวน้อยๆ สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ด้านการเกษตรไปกับดินโคลน ในส่วนของสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เลือกลงมือปฏิบัติการปลูกข้าวในวงบ่อปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นการปลูกข้าวสำหรับคนเมืองหรือคนที่มีพื้นจำกัด จากการเข้าชมและเรียนรู้ในวันนี้ทุกคนสนุกสนานในการทำกิจกรรมและได้เห็นถึงการทำเกษตรอย่างมีความสุขพร้อมนำไปประยุกต์ใช้กับบริบทสังคมของตนเองต่อไป

        หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event สอบถามรายละเอียด 02-529-2212 094-649-2333 087-359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum