เรียนรู้แบบเป็นคณะ สู่วิถีพอเพียง กันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

29 มี.ค. 67 17

        วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 67 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอขอบคุณคณะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จ.กรุงเทพฯ คณะการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.กรุงเทพฯ และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.ปทุมธานี ที่เข้าร่วมเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

        โดยคณะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จ.กรุงเทพฯ  เลือกเรียนรู้ในหลักสูตร “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” เรียนรู้แบบเต็มวัน เริ่มกันที่กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด รากฐานแห่งความมั่นคง ที่ร่วมแก้สถานการณ์และการทำงานร่วมกันแบบเป็นทีม เรียนรู้กันที่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านฐานเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง 1 ไร่พอเพียง วิถีเกษตรไทย 4 ภาค พร้อมลงมือปฏิบัติการปลูกผักคอนโด ปิดท้ายที่พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระราชประวัติ พระเกียรติคุณและอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร

        การกีฬาแห่งประเทศไทย เรียนรู้กันในหลักสูตร “พอดีพอเพียง” เรียนรู้การจัดการพื้นที่แบบคนเมืองผ่านฐานเรียนรู้ เกษตรพอเพียงเมือง และ ฐาน 1 ไร่พอเพียง รับชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ และปิดท้ายด้วยการรับชมภาพยนตร์ แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา

        วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์ จ.ปทุมธานี เรียนรู้ในหลักสูตร “เกษตรสร้างสรรค์” เรียนรู้ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง เจาะลึกการปลูกผัก และรับชมฐานการเรียนรู้กลางแจ้ง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทของตนเองต่อไป

        หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event สอบถามรายละเอียด 02-529-2212 094-649-2333 087-359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum