img
  • img

พยับหมอก

  • พยับหมอก
  • เจตมูลเพลิงฝรั่ง
  • Plumbago auriculata Lam.

  • PLUMBAGINACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

  • เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง สูง 0.5 - 1.5 เมตร แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มโปร่ง

  • ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับรอบกิ่ง รูปไข่กลับ ปลายใบมน โคนใบสอบเรียว ขอบใบเรียบ แผ่นใบบางสีเขียวสด ผิวใบด้านล่างมีขนสากระคายมือ

  • ออกเป็นช่อกระจะเชิงลด กระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก ดอกบานสีฟ้าอมม่วงอ่อน กลีบดอกบอบบาง ออกดอกตลอดปี แต่ออกดกในช่วงเดือน พ.ย.-ม.ค.

  • ผลรูปขอบขนานแห้งแล้วแตกได้เป็น 5 ร่อง

  • นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

รายการที่คล้ายกัน